K.GADING

INST. MEM. KOTA GADING SDN BHD

AK 207, 1st Floor,

Batu Kawah New Township,

Jalan Batu Kawa, 93250 Kuching,

Sarawak.