PUSAT MEMANDU BATU NIAH SDN. BHD.
P.O.BOX 38, LOT 818, JALAN BATU NIAH,
98200 NIAH MIRI, SARAWAK, MALAYSIA.
TEL: 085-737 188 FAX: 085-736 207
E-MAIL: imbatuniah@hotmail.comEnter